Corectare/ revizuire de texte

Corectăm texte de diverse tipuri (articole, cercetări științifice, lucrări de licență, de disertație, de doctorat, alte texte nonliterare/ literare). Tariful se stabilește împreună cu clientul, în funcție de limbajul utilizat și de numărul de caractere/ pagină.

    Pregătire la limba și literatura română:

    Informaţii suplimentare: