Limba română ca limbă străină/ Romanian as a Second Language

Vrei să te integrezi ușor în societate și să vorbești limba română fără probleme?

Nu ezita! Înscrie-te la meditații într-un centru profesionist!

 

Completați informațiile din formularul de înscriere și noi vă vom contacta pentru a vă propune cea mai avantajoasă soluție pentru dumneavoastră!

Ce primești dacă ni te alături:

 • APTITUDINI – transformăm învățatul mecanic în logică;
 • SPRIJIN – urmărim planuri personalizate de pregătire, care să-i aducă elevului cele mai bune rezultate;
 • ÎNCREDERE – aici ai voie să ne contrazici și să-ți spui părerea;
 • RESPECT – formele de adresare vor fi doar la persoana a doua singular;
 • RĂSFĂȚ – pe masă, mereu va fi loc de ceva dulce, elevii noștri au libertatea de a degusta oricând;
 • RELAXARE – în timpul discuțiilor, muzica va merge în surdină. Pentru a dezvolta și cultura generală a elevilor, în fiecare săptămână, vom asculta un alt gen muzical.

Ce pierzi dacă nu ni te alături:

 • TIMP și INTERES – elevul pierde ore în șir chinuindu-se să învețe pe de rost sau să înteleagă anumite noțiuni gramaticale, toate acestea scad interesul său față de școală;
 • ATENȚIE 100% – la școală este greu ca profesorul să urmărească constant progresul a 30 de elevi într-o oră. Cei cu un ritm mai lent vor rămâne mereu în urmă;
 • ȘANSA – de a învăța alături de profesori tineri și pasionați care așteaptă să găsească noi soluții pentru fiecare elev;
 • OCAZIA – de a urma un plan personalizat, adaptat la ritmul de învățare al copilului dvs., care să-i stârnească în permanență interesul;
 • OPORTUNITĂȚI – să-ți vezi copilul perfect integrat în orice comunitate de români;
 • SOLUȚII CLARE – explicate pe întelesul tuturor, la problemele pe care aceștia le întâmpină la școală sau care-i descurajează.

Ședința de meditații durează 90 de minute.

Se programează o prima întâlnire de tip interviu în care se face analiza situației școlare, analiza motivației psiho-pedagogice, a punctelor tari și slabe ale elevului. Pe baza acestora, sunt consiliați elevii și părinții și se propune varianta de lucru cea mai eficientă pentru elev. Această întalnire este GRATUITĂ.

NU facem meditații în grupe de elevi eterogene, cu elevi aflați la diferite niveluri de cunoștințe! Grupele noastre sunt INTERACTIVE, formate din maximum 4 elevi, de aceea e nevoie ca aceștia să aibă același nivel de cunoștințe. Doar așa se vor dobândi noi abilități sociale și de muncă în echipă.

  Preț meditații limba română: 60 RON

Adu-ti prietenii si iti vom face reducere 10 lei pentru fiecare

Do you want to easily integrate into society and speak Romanian without problems?

Do not hesitate! Sign up for our lectures in a professional center!

 

Fill in the information in the registration form and we will contact you to propose the most advantageous solution for you!

What do you get if you join us:

 • SKILLS – we transform mechanical learning into logic;
 • PROFESSIONALISM – we follow personalized training plans, which will bring you the best results;
 • TRUST – here you are allowed to contradict us and express your opinion;
 • DELIGHTS – on the table, there will always be room for something sweet, our students have the freedom to taste at any time;
 • SUPPORT – if you have questions, you can stop us at any time, we will resume the explanations for you, whenever needed;
 • LIGHT ATMOSPHERE – during the discussions, we are listening to some music. In order to develop the general culture of the students, every week, we will listen to a different musical genre.

What do you lose if you don’t join us:

 • TIME and INTEREST –  you will spend hours struggling to learn by heart or understand certain grammatical notions;
 • 100% ATTENTION – during the course it is difficult for the teacher to constantly monitor the progress of all students. Those with a slower pace will always lag behind;
 • CHANCE – to learn with young and passionate teachers who are waiting to find new solutions for you;
 • THE OPPORTUNITY – to follow a personalized plan, adapted to your learning rhythm, which will permanently arouse his interest;
 • DESIRE – to see you perfectly integrated in any Romanian community;
 • SOLUTIONS – explained to everyone, to the problems that press and discourage you.

The lecture lasts 90 minutes.

A first interview-type meeting is scheduled in which the analysis of the cognitive situation, the analysis of the psycho-pedagogical motivation, of the strengths and weaknesses of the student are made. Based on these, the most efficient work option for the student is proposed. This meeting is FREE.

We do NOT create groups of heterogeneous students, with students at different levels of knowledge! Our groups are INTERACTIVE, so they need to have the same level of knowledge.

  Preț meditații limba română: 60 RON

Adu-ti prietenii si iti vom face reducere 10 lei pentru fiecare

  Pregătire la limba și literatura română:

  Informaţii suplimentare: